تعداد 1 - 2 از 2
دسته بندی
امتیاز کاربران
درمانگاه تامین اجتماعی نی ریز
ارایه خدمات پزشکی رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی

آدرس:
نی ریز, کوی سجاد (آبادزردشت) , بلوار شهید جمشید زردشت, خیابان خلیج فارس
کدپستی:
7491676368
تلفن تماس:
0.00
سازمان تامین اجتماعی نی ریز
حمایت از بیمه شدگان

آدرس:
نی ریز, کوی سجاد (آبادزردشت) , بلوار شهید جمشید زردشت
تلفن تماس: