تعداد 1 - 6 از 6
دسته بندی
امتیاز کاربران
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نی ریز
مسئول مدیریت امور مربوط به حمل و نقل زمینی و ارتباطات ترابری در محدوده شهرستان

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , نبش خیابان محیط زیست
کدپستی:
7491947645
تلفن تماس:

اداره زندان نی ریز
مسئول نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور مقامهاي قضايي

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان
کدپستی:
7491639317
تلفن تماس:

اداره گاز نی ریز
تامین کننده سوخت مورد نیاز شهرستان

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , نبش خیابان۱۲ فروردین
کدپستی:
7491635461
تلفن تماس:

اداره هواشناسی نی ریز
محافظ جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقلیم

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , محیط زیست
کدپستی:
7491947675
تلفن تماس:

اداره حفاظت محیط زیست نی ریز
حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , خیابان محیط زیست
کدپستی:
7491947615
تلفن تماس:

اداره برق نی ریز
تامین کننده برق مورد نیاز شهرستان

آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , روبروی شهرک انتظام ، نیروگاه سابق
تلفن تماس: