تعداد 1 - 6 از 6
ادارات و سازمان ها
حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , خیابان محیط زیست
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
محافظ جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقلیم
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , محیط زیست
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
تامین کننده سوخت مورد نیاز شهرستان
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , نبش خیابان۱۲ فروردین
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
مسئول مدیریت امور مربوط به حمل و نقل زمینی و ارتباطات ترابری در محدوده شهرستان
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , نبش خیابان محیط زیست
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
مسئول نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور مقامهاي قضايي
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
تامین کننده برق مورد نیاز شهرستان
آدرس:
نی ریز, بلوار میرزا کوچک خان , روبروی شهرک انتظام ، نیروگاه سابق
تلفن تماس:
تایید شده