تعداد 1 - 5 از 5
ادارات و سازمان ها
مجری سیاست های عمومی دولت در داخل شهرستان
آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , بلوار ولیعصر(عج)
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
مسئول سامان‌ دهی طیف آسیب‌پذیر جامعه
آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , بلوار شهید سرافراز
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
تأمین کننده مسكن محرومان و متولی توسعه و عمران روستاها و ساخت واحدهای مسكونی شهری
آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , بلوار شهید سرافراز
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات
آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , خیابان شهاب،جنب پارک معلم
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
ارایه خدمات درمانی
آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , کوچه 20
تلفن تماس:
تایید شده