تعداد 1 - 9 از 9
دسته بندی
امتیاز کاربران
بانک ملی شعبه نی ریز
بانک ملی ایران، بزرگترین بانک ایرانی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر
کدپستی:
7491813195
تلفن تماس:
0.00
بانک سپه شعبه احمد نی ریزی
نخستین بانک ایرانی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
کدپستی:
7491844755
تلفن تماس:
0.00
بانک توسعه تعاون شعبه نی ریز
فعالیت در حوزه تعاون و توسعه شرکت های تعاونی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
کدپستی:
7491844759
تلفن تماس:
0.00
موسسه مالی و اعتباری نور شعبه نی ریز
مؤسسه مالی و اعتباری با رویکرد کمک به توسعه اقتصاد و حمایت از تولید و اشتغال

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
کدپستی:
7491836451
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر صادق
___________

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر
تلفن تماس:
0.00
محدثه نیک منش
کارشناس تغدیه

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمد جواد متقی پیشه
0.00
رقیه صالحی
کارشناس مامایی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
0.00
جهاد کشاورزی نی ریز
مسئول رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها در بخش کشاورزی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه ۱۹
کدپستی:
7491793785
تلفن تماس:

دکتر مسعود نصیری نژاد
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
تلفن تماس:
0.00