تعداد 1 - 18 از 18
مراکز پزشکی و درمانی
کلینیک بزرگ تخصصی نی ریز
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , روبروی بیمارستان شهدای نی ریز
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
ارایه خدمات تخصصی دندانپزشکی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , روبروی بیمارستان شهدای نی ریز
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص طب اورژانس
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص ارتوپدی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص اعصاب و روان
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص داخلی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
جراح و متخصص مغز و اعصاب
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
جراح و متخصص مغز و اعصاب
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص آسیب شناسی بالینی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص گوش،حلق و بینی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
متخصص توانبخشی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز آموزشی
برگزارکننده کلاس های محاوره زبان انگلیسی در تمامی سطوح
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کوچه جنب اورژانس
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
ارایه دهنده انواع خدمات درمانی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , (فلسطین)
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
اسماعیل مبارکی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کوچه ۳۰
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کلینیک تخصصی روبروی بیمارستان شهدا
تلفن تماس:
تایید نشده