تعداد 1 - 4 از 4
ادارات و سازمان ها
تأمين کننده نيازهاي مهارتي شهرستان در چارچوب مأموريتها و اختيارات سازمان
آدرس:
نی ریز, میدان گاز , بلوار مدرس،جنب سپاه پاسداران
تلفن تماس:
تایید شده
ادارات و سازمان ها
مسئول حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
آدرس:
نی ریز, میدان گاز , بلوار مدرس
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز آموزشی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه رانندگی
آدرس:
نی ریز, میدان گاز , خیابان مدرس
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز آموزشی
آموزشگاه رانندگی پایه دوم
آدرس:
نی ریز, میدان گاز , خیابان مدرس،خیابان شهید صدوقی
تلفن تماس:
تایید شده