تعداد 1 - 1 از 1
دسته بندی
امتیاز کاربران
اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نی ریز
برنامه ریزی و اعمال نظارت های لازم در خصوص میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

آدرس:
نی ریز, کوی سادات (کوچه بالا) , انتهای خیابان امام خمینی ، خیابان احمد نیریزی
تلفن تماس: