تعداد 1 - 2 از 2
ادارات و سازمان ها
حمایت از بیمه شدگان
آدرس:
نی ریز, کوی سجاد (آبادزردشت) , بلوار شهید جمشید زردشت
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
ارایه خدمات پزشکی رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی
آدرس:
نی ریز, کوی سجاد (آبادزردشت) , بلوار شهید جمشید زردشت, خیابان خلیج فارس
تلفن تماس:
تایید شده