تعداد 1 - 2 از 2
مراکز پزشکی و درمانی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتولوژی
آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتولوژی
آدرس:
نی ریز, , کوچه پست
تلفن تماس:
تایید شده