تعداد 1 - 5 از 5
مراکز خرید
آدرس:
نی ریز ، بازار ، کوچه ((فرزانگان)) ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
نی ریز خیابان طالقانی کوچه روبروی بانک تجارت
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
خیابان طالقانی، کوچه پاساژ، ردیف نیریز
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خرید
آدرس:
نی ریز خ قدس ک بانک ملت
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خرید
آدرس:
نی ریز ، جانبازان ، خیابان ولی عصر ، خیابان جانبازان ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده