تعداد 1 - 8 از 8
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز ، آب زردشت ، کوچه 13 ، خیابان صدوقی ، پلاک 109 ، طبقه اول
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - بل محلاتی - کوچه (شبرنگ) - جاده نی ریز-سیرجان - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
ولی عصر ولی عصر 1
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار دارالرحمه بلوار دارالرحمه بلوار شهید محلاتی 1
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار امام رضا نرسیده به پمپ بنزین دلخوش 253
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز خیابان امام حسین (ع) کوچه شماره 26
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
جاده نی ریز سیرجان، ردیف نی ریز
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - بل محلاتی - کوچه (بهمن) - بلوار ش محلاتی - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده