تعداد 1 - 37 از 37
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار استقلال
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - خیابان امام خمینی ( ره) - جنب مدرسه حاج قطبی
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خ امام خميني(ره)سه راه گاستان
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خ موسي كلانتري-جنب مغازه علي پوركاني
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خيابان امام خميني(ره)جنب دبيرستان دانشمند
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - خیابان طالقانی زیر منبع آب
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار ولیعصر
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خ امام خمینی-روبروی مجمع امور صنفی
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خ ابوذر
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار مدرس روبروی کوی سجاد
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز:بلوارشهیدمحلاتی پشت ترمینال مسافربری
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خیابان امام خمینی
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار مدرس جنب شرکت نوید 733
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - بلوار شهید محلاتی - نرسیده به دالرحمه
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار امام رضا
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
ابتدای شهرک سنگ مونتاژ دیسک
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار امام رضا (ع) روبروی مسجد حضرت فاطمه (ع)
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز:بلوارامام رضا(ع)جنب باسکول
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار استقلال روبروی بانک مسکن
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خيابان طالقاني نرسيده به بيمارستان
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
بلوار ولیعصر میدان فضل
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار ولي عصر جاده ني ريز سيرجان
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
شهرک سنگ
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خيابان بسيج نرسيده به چهار راه
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خيابان امام خميني ابتداي خيابان موسي كلانتري
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
شهرک سنگ
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار مدرس - نرسیده به کارگاه ماشین شویی
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز خیابان ولی عصر (عج)روبروی پارک معلم
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار مدرس
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خیابان جانبازان تقاطع کوچه بهداری
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار مدرس جنب كاشي زني مهرزاد
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز:خیابان امام خمینی(ره)
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار استقلال روبه روی حسینه موسی بن جعفر 123
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - خ ولیعصر - کوچه 4 دلاوران بسیج - خیابان دلاوران بسیج - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
خیابان امام خمینی ، جنب کوچه امامزادگان، ردیف نی ریز
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
نی ریز - بل محلاتی - کوچه ((طاهری)) - کوچه 22 ولی عصر - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز صنعتی و تولیدی
آدرس:
بلوار شهيد زردشت
تلفن تماس:
تایید نشده