تعداد 1 - 12 از 12
آدرس
امتیاز کاربران
دکتر حسنعلی پیشاهنگ
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 6
تلفن تماس:
0.00
دکتر محمدعلی پاک نیت
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 6
تلفن تماس:
0.00
دکتر ساوه ای
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
0.00
دکتر علی اصغر محمودی
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 7
تلفن تماس:
0.00
دکتر عزیزاله سرپوش
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد
تلفن تماس:
0.00
دکتر پیام علیزاده
مرکز معاینات پزشکی پلیس راهوار

آدرس:
نی ریز, کوی امام مهدی (محله) , خیابان بسیج
تلفن تماس:
0.00
دکتر مژگان سمیع پور
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس
تلفن تماس:
0.00
دکتر سهراب مسروری
داخلی، اطفال، پوست، مو

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
تلفن تماس:
0.00
دکتر محمدعلی شمس
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
0.00
دکتر رضا حدادزاده نیری
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)، ساختمان فجر، طبقه اول، واحد3
تلفن تماس:
0.00
دکتر اعظم تاج پیکر
داخلی، اطفال، زنان

آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , جنب شهرداری
0.00
دکتر مسعود نصیری نژاد
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
تلفن تماس:
0.00