تعداد 1 - 7 از 7
مراکز پزشکی و درمانی
محبوبه خسروی
آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
مطهره حاجی زاده
آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , کوچه 9
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
محبوبه خسروی
آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
مژده طهماسبی
آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , روبروی خیابان بهداشت
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
فرشاد بایگانیان
آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
اسماعیل مبارکی
آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , کوچه ۳۰
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
خدمات فیزیوتراپی
آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , صدمتر بالاتر از بیمارستان شهدا، سمت چپ. کلینیک فیزیوتراپی آرامش
تلفن تماس:
تایید شده