تعداد 1 - 30 از 76
دسته بندی
moreless
آدرس
moreless
امتیاز کاربران
پزشکی قانونی شهرستان نی ریز
مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, روبروی بهداری
تلفن تماس:
0.00
دکتر حسنعلی پیشاهنگ
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 6
تلفن تماس:
0.00
دکتر محمدعلی پاک نیت
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 6
تلفن تماس:
0.00
دکتر ساوه ای
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
0.00
دکتر علی اصغر محمودی
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه 7
تلفن تماس:
0.00
دکتر عزیزاله سرپوش
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد
تلفن تماس:
0.00
دکتر پیام علیزاده
مرکز معاینات پزشکی پلیس راهوار

آدرس:
نی ریز, کوی امام مهدی (محله) , خیابان بسیج
تلفن تماس:
0.00
دکتر مژگان سمیع پور
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس
تلفن تماس:
0.00
دکتر سهراب مسروری
داخلی، اطفال، پوست، مو

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
تلفن تماس:
0.00
بیمارستان شهدای نی ریز
ارایه دهنده انواع خدمات درمانی

آدرس:
نی ریز, میدان شهدا , (فلسطین)
تلفن تماس:
0.00
درمانگاه شهید فقیهی نی ریز
مرکز سلامت جامعه

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, نبش کوچه۸ (بهداری)
تلفن تماس:
0.00
درمانگاه تامین اجتماعی نی ریز
ارایه خدمات پزشکی رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی

آدرس:
نی ریز, کوی سجاد (آبادزردشت) , بلوار شهید جمشید زردشت, خیابان خلیج فارس
کدپستی:
7491676368
تلفن تماس:
0.00
بیمارستان ولیعصر(عج) نی ریز
ارایه خدمات درمانی

آدرس:
نی ریز, بلوار ولیعصر , کوچه 20
تلفن تماس:
0.00
درمانگاه شفای نی ریز
ارایه دهنده خدمات درمانی عمومی و تخصصی

آدرس:
نی ریز, میدان دانشجو , بلوار شمس المعالی، روبروی خوابگاه آزادی
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر قلمداد
ارایه خدمات به صورت شبانه روزی

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر دوستان
___________

آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , جنب شهرداری
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر صادق
___________

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر شاهسونی
___________

آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , جنب هتل نای ذی
تلفن تماس:
0.00
داروخانه دکتر ممتازیان
___________

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, ابتدای کوچه بهداری
0.00
داروخانه دکتر اطمینان
___________

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس
تلفن تماس:
0.00
مرکز درمان سو مصرف مواد عصر آزادی
___________

آدرس:
نی ریز, کوی امام مهدی (محله) , خیابان بسیج
0.00
محدثه نیک منش
کارشناس تغدیه

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمد جواد متقی پیشه
0.00
رقیه صالحی
کارشناس مامایی

آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
0.00
نگار دیندار
کارشناس مامایی

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, ساختمان کوروش
0.00
فیزیوتراپی سینا
محبوبه خسروی

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
0.00
دکتر محمدعلی شمس
داخلی، اطفال، پوست

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
0.00
بینایی سنجی قصر عینک
بینایی سنجی و عینک سازی

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد
تلفن تماس:
0.00
فیزیوتراپی آریا
مطهره حاجی زاده

آدرس:
نی ریز, خیابان طالقانی , کوچه 9
تلفن تماس:
0.00
فیزیوتراپی سینا
محبوبه خسروی

آدرس:
نی ریز, میدان 15 خرداد , جنب بانک صادرات
0.00
آزمایشگاه دکتر علیرضا دیانتی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتولوژی

آدرس:
نی ریز, محله بازار , خیابان قدس, کوچه ۸ (بهداری)
تلفن تماس:
0.00