تعداد 1 - 9 از 9
مراکز خدماتی
آدرس:
بخش مرکزی - شهر نی ریز - بل محلاتی - کوچه ((عباسی)) - خیابان ولی عصر - ساختمان - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز ، گردان کمیل ، کوچه ((کبریا دار)) ، بلوار مدرس ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز:بلوار ولی عصر(عج)جنب مهمان سرای سیمان سفید
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
بلوار استقلال نرسیده به میدان امام حسین 1
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز - شمس المعالی - کوچه 12آزادی - بلوار آزادی - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
بلوارامام رضا(ع)
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
نی ریز ، بازار ، کوچه 7 ، خیابان ابوذر ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز ، خ امام مهدی ، کوچه ((اصل زاده)) ، خیابان امام مهدی ، پلاک 124 ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
آدرس:
نی ریز - خ امام مهدی - کوچه 3 امام مهدی[15 جانبازان] - خیابان امام مهدی - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده