تعداد 1 - 4 از 4
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز ترمینال امام رضا(ع)
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز ، بیمارستان ، خیابان فجر ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز - شهاب - کوچه (صدف) - کوچه ((ابطحی)) - طبقه همکف
تلفن تماس:
تایید نشده
مراکز خدماتی
آدرس:
نی ریز:خیابان امام مهدی(عج)کوچه مسجد ابوالفضل پرسی گاز قدیم
تلفن تماس:
تایید نشده