مشاهده همه 55 نتیجه

پیتزا آمریکایی ویژه خانواده

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف خانواده

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مخلوط خانواده

۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا یونانی خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات آمریکایی – خانواده

۷۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات آمریکایی – دو نفره

۴۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا یونانی دو نفره

۵۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مخلوط دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا آمریکایی ویژه دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۵۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا هات داگ

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا فرانکفورتر

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا هات

۶۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا میت بال

۷۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا ایتالیایی ویژه

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ چیکن

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بیف ماشروم

۵۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کباب ترکی تنوری

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کباب ترکی گوشت

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات داگ تنوری

۴۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات داگ میلانو

۵۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

برگر کالزونه

۵۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زینگر برگر

۴۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ برگر

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آنیون برگر

۳۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

برگر تنوری

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیز برگر

۳۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قارچ برگر

۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دوبل برگر

۴۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

برگر ویژه

۵۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بلغاری

بشقاب ویژه کباب ترکی

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب برگر فرانسوی و اسنک قارچ

۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لازانیا

چیزا پپرونی

۶۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیزا قارچ و پنیر

۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استریپس

۶۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک مرغ

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک گوشت

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب ویژه

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا سبزیجات

۴۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا تورینو

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا چیکن آلفردو

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد تایلندی

سالاد سزار

۳۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد ویژه

۳۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب سوخاری

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیاز سوخاری

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نان سیر

۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید