نمایش دادن همه 14 نتیجه

پیتزا مخلوط خانواده

امتیاز 0 از 5
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

امتیاز 0 از 5
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ویژه خانواده

امتیاز 0 از 5
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

امتیاز 0 از 5
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

امتیاز 0 از 5
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

امتیاز 0 از 5
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی خانواده

امتیاز 0 از 5
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی – خانواده

امتیاز 0 از 5
۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی – دو نفره

امتیاز 0 از 5
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی دو نفره

امتیاز 0 از 5
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

امتیاز 0 از 5
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دو نفره

امتیاز 0 از 5
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

امتیاز 0 از 5
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ویژه دو نفره

امتیاز 0 از 5
۷۵,۰۰۰ تومان