مشاهده همه 14 نتیجه

پیتزا آمریکایی ویژه خانواده

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف خانواده

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مخلوط خانواده

۶۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا یونانی خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات آمریکایی – خانواده

۷۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات آمریکایی – دو نفره

۴۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا یونانی دو نفره

۵۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مخلوط دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا آمریکایی ویژه دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید