نمایش دادن همه 7 نتیجه

پیتزا مخلوط

امتیاز 0 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال۵۹۰,۰۰۰ ریال

پیتزا سبزیجات آمریکایی

امتیاز 0 از 5
۳۹۰,۰۰۰ ریال۶۴۰,۰۰۰ ریال

پیتزا یونانی

امتیاز 0 از 5
۴۵۰,۰۰۰ ریال۶۸۰,۰۰۰ ریال

پیتزا پپرونی

امتیاز 0 از 5
۵۰۰,۰۰۰ ریال۸۴۰,۰۰۰ ریال

پیتزا رست بیف

امتیاز 0 از 5
۶۲۰,۰۰۰ ریال۹۷۰,۰۰۰ ریال

پیتزا گوشت و قارچ

امتیاز 0 از 5
۵۲۰,۰۰۰ ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال

پیتزا آمریکایی ویژه

امتیاز 0 از 5
۶۵۰,۰۰۰ ریال۹۹۰,۰۰۰ ریال