همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم

۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوشت 90% ب.آ مقدار 400 گرم

۶۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید