چای سیاه فله شهرزاد ۱۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای شکسته ساده سیلان 450 گرمی سوفیا

۱۲۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای شکسته معطر سیلان 450 گرمی سوفیا

۱۲۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای سیاه لیدی گری تویینینگز – 450 گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای سیاه سنتی انگلیسی توینینگز مقدار 450 گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای سیاه گلستان مدل ارل گری مقدار 500 گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای سیاه سیلان ممتاز طبیعت مقدار 450 گرم

۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چای سیاه ارل گری توینینگز مقدار 450 گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید