پسته بوداده و نمکین زعفرانی گلستان مقدار 35 گرم

۱۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مغز پسته نمکی 30 گرمی گلستان

۱۵,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مغز بادام مزمز مقدار 35 گرم

۱۵,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بادام هندی نمکی مزمز 35 گرم

۱۵,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بادام زمینی نمکی 40 گرمی مزمز

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی مزمز

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مغز سه تخمه مزمز 35 گرم

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مغز تخمه هندوانه مزمز مقدار 30 گرم

۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید